Tatuaż a pełnoletność

Zgodnie z polskim prawem od osób niepełnoletnich pragnących wykonać tatuaż w naszym studio wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów (rodziców). Wzór zgody do odebrania w studio bądź mailowo trotafairo@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!