PIERCING A PEŁNOLETNOŚĆ

Polskie prawo nie ma ścisłych wytycznych odnośnie Piercingu, wobec czego w naszym Studio od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda od rodziców/opiekunów prawnych.
Piercing płatków u dzieci wykonujemy od 7 roku życia również za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Nie przekłuwamy niemowląt.
Wzór zgody do odebrania w Studio, możemy również taką zgodę do druku przesłać po otrzymaniu prośby na maila trotafairo@gmail.com